IAESTE Turkey Horizontal-cropped

Organizasyon Şeması

Uluslararası Organizasyon Yapısı

Resim1

http://iaeste.org/aboutGenel Konferans

Her yıl Ocak ayının son haftasında toplanan Genel Konferans’ta ülkeler ellerindeki staj kontenjanlarını değiş-tokuş ederler ve böylece aday gösterme süreci başlamış olur. Üye olmayan ülkelerin organizasyona kabul edilerek üyeliklerinin onaylanması da bu konferans esnasında gerçekleşir.

Yönetim Kurulu

Derneğin işleyişinden sorumlu olup, Genel Konferans’ta alınan kararların takibini sağlamakla yükümlüdür. Başkan ve 4 üyeden oluşan 5 kişilik bir ekiptir.

Ulusal Komiteler

Her ülke bir Ulusal Komite ile temsil edilir ve bu komiteler kendi ülkelerinin akademik, endüstriyel ve öğrenci paydaşlarının çıkarlarını temsil ederler. Ulusal komiteler IAESTE değişim programının yürütülmesinden sorumludurlar.

Yerel Komiteler

Yerel komiteler ülke içinde ulusal komitenin çıkarlarını temsil ederler ve genellikle üniversitelerde gönüllü öğrenci ve akademisyenler tarafından yürütülürler.Ulusal Organizasyon Yapısı

Resim1Ulusal Sekreter

Prof. Dr. Gülhayat SAYGILI


Ofis Çalışanları

Öğr. Gör. Cahit OKAN
Ofis Sorumlusu

Şenay KIRAN 
Gelen Öğrenci Sorumlusu

Efe TARA
Giden Öğrenci Sorumlusu