Üniversite Temsilcileri

Adnan Menderes Üniversitesi (Sadece Limited Kontenjan)

Prof. Dr. Osman EREKUL
Ziraat Fakültesi (Limited)
oerekul@adu.edu.tr


Ahi Evran Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülden ÖZGÜNALTAY- ERTUĞRUL
Ziraat Fakültesi
gozgunaltay@ahievran.edu.tr


Akdeniz Üniversitesi

Öğrt. Merve AYVALLI
Uluslararası İlişkiler Ofisi
merveayvalli@akdeniz.edu.tr

Serhan KARALOĞLU
Uluslararası İlişkiler Ofisi
serhankaral@akdeniz.edu.tr

Ayşe BALKAYA
Uluslararası İlişkiler Ofisi
aysetugcan@akdeniz.edu.tr


Altınbaş Üniversitesi

Nur ERADLI
Direktör
nur.eradli@altinbas.edu.tr ; iaeste@altinbas.edu.tr


Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Eyüp DUMAN
Mühendislik Fakültesi
Eyup.Duman@eng.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Tarık Haluk ÇELİK
Veterinerlik Fakültesi (Limited)
halcel2000@yahoo.com


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Arş. Gör. Hasanburak YÜCEL
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
hbyucel@ybu.edu.tr


Bahçeşehir Üniversitesi

Girayhan YILMAZ
Kurumsal Koordinatör
girayhan.yilmaz@bau.edu.tr


Bartın Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent CENGİZ
Spor Bilimleri Fakültesi
bcengiz@bartin.edu.tr

Öğr. Gör. Evrim GÜLER
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
evrimguler@bartin.edu.tr


Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Nail AKAR
Mühendislik Fakültesi
akar@ee.bilkent.edu.tr


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Uzm. Mahmut YILDIZ
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
myildiz@mehmetakif.edu.tr


Bursa Uludağ Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Besim Türker ÖZALP
Mühendislik Fakültesi
tozalp@uludag.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emsal Sinem ÖZDEMİR SALCI
Veteriner Fakültesi (Limited Kontenjan Temsilcisi)
ssalci@uludag.edu.tr


 

Boğaziçi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Evren SAMUR
Mühendislik Fakültesi
evren.samur@boun.edu.tr


Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Anıl ÇAY
Ziraat Fakültesi
anilcay@comu.edu.tr


Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Fatih AKAY
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi
mfakay@cu.edu.tr

Doç. Dr. Emin Bülent ERENOGLU
Ziraat Fakültesi (Limited)
berenoglu@cukurova.edu.tr


Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI
Mühendislik Fakültesi
ahmet.deliormanli@deu.edu.tr


Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Derya TAMA BİRKOCAK
Mühendislik Fakültesi
derya.tama@ege.edu.tr


Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÇAM
Mühendislik Fakültesi
mcam@erciyes.edu.tr


Erzurum Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BEZİRGANOĞLU
Fen Fakültesi
ismail.bezirganoglu@erzurum.edu.tr


Eskişehir Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz ÇOLAK
Mühendislik Fakültesi
oguzcolak@eskisehir.edu.tr

Öğr. Gör. İlknur ÖZKAN
Uluslararası İlişkiler Birimi
ilknurnagy@eskisehir.edu.tr


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Bedia TEKİN
Uluslararası Programlar Koordinatörlüğü
btekin@fsm.edu.tr

Seda SAKARYA
Uluslararası Programlar Koordinatörlüğü
ssakarya@fsm.edu.tr


Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. İzzet TAŞAR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
itasar@firat.edu.tr


Galatasaray Üniversitesi

Doç. Dr. Mehtap DURSUN USTA
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
mdursun@gsu.edu.tr


Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin BİLGİLİ
Mühendislik Fakültesi
bilgili@gazi.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Sungur TEZCAN
Mühendislik Fakültesi
stezcan@gazi.edu.tr


Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur Cem HASAR
Mühendislik Fakültesi
uchasar@gantep.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Abdulcabbar YAVUZ
Mühendislik Fakültesi
abdulcabbaryavuz@gmail.com


Gebze Teknik Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Çiçek TOMRUKÇU
Uluslararası İşbirliği Ofisi Koordinatör Yardımcısı
ctomrukcu@gtu.edu.tr 


Gümüşhane Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa KAHRAMAN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
kahraman@gumushane.edu.tr


Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Eda ÇELİK AKDUR
Mühendislik Fakültesi
edacelik@hacettepe.edu.tr


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Ali COŞKAN
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
alicoskan@isparta.edu.tr


İstanbul Gedik Üniversitesi

Doç. Dr. Savaş DİLİBAL
Mühendislik Fakültesi
savas.dilibal@gedik.edu.tr


İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Nalan ERDÖL AYDIN
Kimya-Metalurji Fakültesi
erdol@itu.edu.tr


İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat PEKMEZ
Fen Fakültesi
mpekmez@istanbul.edu.tr


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Prof. Dr. Nesibe KÖSE
Orman Fakültesi
nesibe@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Ali DURMUŞ
Mühendislik Fakültesi
durmus@istanbul.edu.tr


İstanbul Bilgi Üniversitesi

Dr. Zehra DÜZGİT
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
zehra.duzgit@bilgi.edu.tr

Serhat GÜLER
Küresel Yetenek Yönetimi Merkezi
serhat.guler@bilgi.edu.tr


İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet CAN
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
ahmet.can@rumeli.edu.tr


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Öğr. Gör. Mustafa Kaymaz
Uluslararası İlişkiler Ofisi
mustafakaymaz@iyte.edu.tr


Karabük Üniversitesi

Arş. Gör. Selçuk ÖZCAN
Mühendislik Fakültesi
selcukozcan@karabuk.edu.tr


Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan KÖSE
Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü
ekose@ktu.edu.tr

Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
Mühendislik Fakültesi
ecolak@ktu.edu.tr


KTO Karatay Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şule ERYÜRÜK
Mühendislik Fakültesi
sule.eryuruk@karatay.edu.tr

Hatice Gamze EKİN
Erasmus Koordinatörlüğü
hatice.gamze.ekin@karatay.edu.tr


Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Aziz ÖZYAVAŞ
Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
aziz.ozyavas@kocaeli.edu.tr 


Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Öznur ÖZKASAP
Mühendislik Fakültesi
oozkasap@ku.edu.tr

Doç. Dr. Ertuğrul BAŞAR
Mühendislik Fakültesi
ebasar@ku.edu.tr


Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail EREN
Mühendislik Fakültesi
ismail.eren@cbu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay YILMAZ
Mühendislik Fakültesi
tuncay.yilmaz@cbu.edu.tr


MEF Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuna ÇAKAR
Mühendislik Fakültesi
cakart@mef.edu.tr


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SÜZEK
Mühendislik Fakültesi
tugbasuzek@mu.edu.tr


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Öğr. Gör. Hülya ÜRÜNDÜ
Erasmus Kurum Koordinatörü
hurundu@ohu.edu.tr

Halil ÖZDEMİR
Bilgisayar İşletmeni
halilozdemir@ohu.edu.tr


 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ülkü ÖNDER
Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
uonder@metu.edu.tr

Esra AKGÜL
Uluslararası İşbirliği Ofisi
esrak@metu.edu.trÖzyeğin Üniversitesi

Öğr.Gör. Bora Tokgöz
bora.tokgoz@ozyegin.edu.tr

 


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Erkan Caner ÖZKAT
Mühendislik Fakültesi
erkancaner.ozkat@erdogan.edu.tr

Öğr. Gör. Ozan SELÇUK
Dış İlişkiler Birimi
ozan.selcuk@erdogan.edu.tr


Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Recai KUŞ
Teknoloji Fakültesi
recaikus@gmail.com

Doç. Dr. A. Engin ÖZÇELİK
Teknoloji Fakültesi
eozcelik@selcuk.edu.tr


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Öğr. Gör. Mesude AVCI
Mühendislik Fakültesi
mesude@cumhuriyet.edu.tr


Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Savaş ÖZÜN
Mühendislik Fakültesi
savasozun@sdu.edu.tr

Öğr. Gör. Adviye İkbal BAYDAR
Mevlana Ofisi
adviyebaydar@sdu.edu.tr
mevlana@sdu.edu.tr


TED Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şehram DİZECİ
Mühendislik Fakültesi
sehram.dizeci@tedu.edu.tr

Pelin KALKANOĞLU
pelin.kalkanoglu@tedu.edu.tr


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Kubilay ÖZYER
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
kubilay.ozyer@gop.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fehim KURULOĞLU
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
fehim.kuruloglu@gop.edu.tr


Trakya Üniversitesi

Öğr.Gör. Dr. Kaan Özel
Mühendislik Fakültesi
kaanozel@trakya.edu.tr


 

Türk-Alman Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Gökhan YAVUZ
Mühendislik Fakültesi
gokhan.yavuz@tau.edu.tr


Yeditepe Üniversitesi

Dr. Ali Fethi OKYAR
Mühendislik Fakültesi
fethio@gmail.com


Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. M. Elif KARSLIGİL
Elektrik – Elektronik Fakültesi
elif@yildiz.edu.tr


Yozgat Bozok Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
mustafa.ozdemir@yobu.edu.tr


 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet YETMEZ
Mühendislik Fakültesi
yetmez@beun.edu.tr

 


kealyamac@firat.edu.tr
kealyamac@firat.edu.tr

recaikus@gmail.com
recaikus@gmail.com
recaikus@gmail.com

bilgili@gazi.edu.tr
bilgili@gazi.edu.tr
bilgili@gazi.edu.tr

ebasar@ku.edu.tr