Üniversite Temsilcileri

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus ÇERÇİ
Mühendislik Fakültesi
ycerci@adu.edu.tr

Prof. Dr. Osman EREKUL
Ziraat Fakültesi (Limited)
oerekul@adu.edu.tr


 

Ahi Evran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gülden ÖZGÜNALTAY- ERTUĞRUL
Ziraat Fakültesi
gozgunaltay@ahievran.edu.tr


 

Akdeniz Üniversitesi

Uzm. Nurgül BÜYÜKKALAY
Uluslararası İlişkiler Ofisi
nbuyukkalay@akdeniz.edu.tr


 

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Eyüp DUMAN
Mühendislik Fakültesi
eduman@eng.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Tarık Haluk ÇELİK
Veterinerlik Fakültesi (Limited)
halcel2000@yahoo.com


 

Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Okan Tarık KOMESLİ
Mühendislik Fakültesi
okan.komesli@atauni.edu.tr


 

Bahçeşehir Üniversitesi

Temsilci bildirilmesi bekleniyor.

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan YAMAN
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
ryaman@balikesir.edu.tr


 

Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent CENGİZ
Orman Fakültesi
bcengiz@bartin.edu.tr


 

Beykent Üniversitesi

Aybala ÇAKIR
Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanı
aybalacakir@beykent.edu.tr


 

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Nail AKAR
Mühendislik Fakültesi
akar@ee.bilkent.edu.tr


 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Uzm. Mahmut YILDIZ
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
myildiz@mehmetakif.edu.tr

 


 

Boğaziçi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Evren SAMUR
Mühendislik Fakültesi
evren.samur@boun.edu.tr


 

Bülent Ecevit Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN
Mühendislik Fakültesi
sabdikan@beun.edu.tr


 

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Anıl ÇAY
Ziraat Fakültesi
anilcay@comu.edu.tr


Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Fatih AKAY
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi
mfakay@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa GÖK
Ziraat Fakültesi (Limited)
mgok@cu.edu.tr

Doç. Dr. Emin Bülent ERENOGLU
Ziraat Fakültesi (Limited)
berenoglu@cukurova.edu.tr


 

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI
Mühendislik Fakültesi
ahmet.deliormanli@deu.edu.tr


 

Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem TUNCAY
Ziraat Fakültesi
ozlem.tuncay@ege.edu.tr


 

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Veysel ASLANTAŞ
Mühendislik Fakültesi
aslantas@erciyes.edu.tr


 

Erzincan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mert KARAOĞLAN
Gıda Mühendisliği Bölümü
mert.karaoglan@erzincan.edu.tr


 

Erzurum Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BEZİRGANOĞLU
Fen Fakültesi
ismail.bezirganoglu@erzurum.edu.tr


 

Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Kürşat Esat ALYAMAÇ
Mühendislik Fakültesi
kealyamac@firat.edu.tr


 

Galatasaray Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehtap DURSUN USTA
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
mdursun@gsu.edu.tr


 

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf USTA
Mühendislik Fakültesi
yusta@gazi.edu.tr


 

Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Sedat BAYSEÇ
Mühendislik Fakültesi
sedat@gantep.edu.tr


 

Gebze Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Barış BİNAY
Mühendislik Fakültesi
binay@gtu.edu.tr


 

Gedik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Savaş DİLİBAL
Mühendislik Fakültesi
savas.dilibal@gedik.edu.tr


 

Gümüşhane Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa KAHRAMAN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
kahraman@gumushane.edu.tr


 

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Çiğdem Seçkin GÜREL
Mühendislik Fakültesi
cigdem@hacettepe.edu.tr


 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Ali COŞKAN
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
alicoskan@isparta.edu.tr


 

İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Moiz ELNEKAVE
Kimya-Metalurji Fakültesi
elnekave@itu.edu.tr


 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Doç. Dr. Ali DURMUŞ
Mühendislik Fakültesi
durmus@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Nesibe KÖSE
Orman Fakültesi
nesibe@istanbul.edu.tr


 

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yiğit Dağhan GÖKDEL
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
yigit.gokdel@bilgi.edu.tr

Nurşen DEMİRÖZ
Kariyer Merkezi Direktörü
nursen.demiroz@bilgi.edu.tr


 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ
Uluslararası Ofis Koordinatörü
eminozbas@esenyurt.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bora Kazım BÖLEK
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
borabolek@esenyurt.edu.tr

Arş. Gör. Anıl SEZGİN
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
anilsezgin@esenyurt.edu.tr


 

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Coşkun ATAY
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
coskun.atay@ieu.edu.tr


 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Doç. Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMED
Fen Fakültesi
gulsahsanli@iyte.edu.tr


 

Kafkas Üniversitesi

Temsilci bildirilmesi bekleniyor.


 

Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Kamil ARSLAN
Mühendislik Fakültesi
kamilarslan@karabuk.edu.tr


 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Cüneyt ŞEN
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
csen@ktu.edu.tr


 

KTO Karatay Üniversitesi

Arş. Gör. Adem YILMAZ
Mühendislik Fakültesi
adem.yilmaz@karatay.edu.tr

Seyyid Sami TASA
Uluslararası ve Özel Programlar Ofisi
ssami.tasa@karatay.edu.tr


 

Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Emel TABAN
Mühendislik Fakültesi
emelt@kocaeli.edu.tr


 

Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet SOMER
Fen Fakültesi
msomer@ku.edu.tr


 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsmail EREN
Mühendislik Fakültesi
ismail.eren@cbu.edu.tr

İlker KILIÇ
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
kilic.ilker@cbu.edu.tr


 

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Nihat AKKUŞ
Teknik Eğitim Fakültesi
nakkus@marmara.edu.tr


 

MEF Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Alper YIKICI
Mühendislik Fakültesi
yikicia@mef.edu.tr


 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KURUÇ ADA
Mimarlık Fakültesi
akuruc@msu.edu.tr


 

Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Osman ATAHAN
Mühendislik Fakültesi
aoatahan@mku.edu.tr


 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Birol KURT
Uluslararası İlişkiler Ofisi
birol.kurt@omu.edu.tr


 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ülkü ÖNDER
Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
uonder@metu.edu.tr

Esra AKGÜL
Uluslararası İşbirliği Ofisi
esrak@metu.edu.tr


 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kemal ÖZKAN
Mühendislik Fakültesi
kozkan@ogu.edu.tr


 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Biyolog Murat YAZICI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
hikmet.yazici@erdogan.edu.tr


 

Sabancı Üniversitesi

Şule YALÇIN
Kariyer Geliştirme ve Mezunlarla İlişkiler Müdürü
suleyalcin@sabanciuniv.edu

Sevgi Ceyda ŞAİROĞLU SEZGİNER
IAESTE Temsilci Yardımcısı
sevgisezginer@sabanciuniv.edu


 

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim ÇİL
Mühendislik Fakültesi
icil@sakarya.edu.tr


 

Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Musa Hakan ARSLAN
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
mharslan@selcuk.edu.tr


 

Siirt Üniversitesi

Uzm. Şükrü Emir ÖZORPAK
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
emirozorpak@siirt.edu.tr / iaeste@siirt.edu.tr


 

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk SONGUR
Hukuk Fakültesi
haluksongur@sdu.edu.tr

Dr. Erdinç ÖKSÜM
Mühendislik Fakültesi
erdincoksum@sdu.edu.tr


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Kubilay ÖZYER
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
kubilay.ozyer@gop.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fehim KURULOĞLU
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
fehim.kuruloglu@gop.edu.tr


Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Cem S. ÇETİNARSLAN
Mühendislik Fakültesi
cemc@trakya.edu.tr


 

 

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. A. Alper ÖZALP
Mühendislik Fakültesi
aozalp@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Deniz SEYREK İNTAŞ
Veterinerlik Fakültesi (Limited)
denizsi@uludag.edu.tr

Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT
Ziraat Fakültesi (Limited)
abayizit@uludag.edu.tr


 

Üsküdar Üniversitesi

Temsilci bildirilmesi bekleniyor.


 

Yeditepe Üniversitesi

Okutman Güniz GALAY
Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik ve İdari Koordinatörü
gunizgalay.yeditepe@gmail.com


 

Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. M. Elif KARSLIGİL
Elektrik – Elektronik Fakültesi
elif@ce.yildiz.edu.tr


kealyamac@firat.edu.tr
kealyamac@firat.edu.tr