Başvuru

IAESTE aracılığıyla stajyer öğrenci almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Başvuru prosedürü aşağıdaki gibi ilerlemektedir:

1-Kurum, doldurduğu form aracılığıyla stajyer öğrenci talebini IAESTE Türkiye’ye bildirir.

2-Kurum üst yetkilisi tarafından imzalanan taahhütname aracılığıyla, IAESTE aday öğrenci bilgisi kendisine bildirilene kadar ayırdığı kontenjanı açık tutacağını beyan eder. Söz konusu taahhütname, bir şart niteliğinde olmayıp kurumun IAESTE ile yaptığı görüşmenin bir sözü niteliğindedir ve belirtilen tarihe kadar stajyer öğrenciye ulaşma imkânı sağlar.

3-Doldurulan formlar, yıllık konferansta veya belirtilen ülke ile birebir değiştirilir.

4-İstenen şartlara uygun öğrenci bulunur ve başvuru belgeleri incelenmek üzere kuruma iletilir.

5-En fazla 2 hafta içerisinde kurumun öğrenciyi uygun bulup bulmadığını IAESTE Türkiye Merkezi’ne bildirmesi beklenir. Uygun olmaması durumunda başka bir aday aranır.

6-Aday uygun bulunursa, kabul cevabı öğrenciye iletilir ve öğrenci, belirtilen tarihlerde stajına başlamak üzere işlemlerini tamamlar.

7-Ülkemizde staja gelen öğrencilerin konaklamaları genelde staj yeri kontenjanını temin eden üye üniversiteler aracılığıyla ayarlanır. Ancak, üniversite yurtlarının müsait olmayabileceği dönemlerde stajyer alımı yapmak isteyen firmanın, stajyere kalacak yer bulma konusunda yardım etmesi beklenir.

8-Stajyerler, gidiş-geliş yol masrafları ve konaklama harcamalarını kendileri karşılar; hastalık ve kaza sigortası yaptırma sorumluluğu da kendilerine aittir.

Kurumlardan ise, stajyerlere gündelik harcamalarını yapmaya yetecek miktarda ve merkez tarafından yıllık olarak belirlenmiş bir harçlık vermeleri beklenir. Bunun haricinde, kurumların servis ve öğle yemeği, kantin gibi hizmetleri bulunuyorsa, bu konuda da stajyerlere kolaylık sağlamaları önemlidir. 

Stajyer_degerlendirme