Üyelik Başvurusu

IAESTE Türkiye Merkezi’nin faaliyetlerinden yararlanabilmek için, üniversiteler öncelikle üyelik başvurusunda bulunmalıdırlar. Bunun için izlenmesi gereken yol aşağıdaki gibidir:

1-İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne hitaben, IAESTE Üyelik Talebi yazısı ilgili üniversitenin rektörlüğü tarafından yazılarak, IAESTE Türkiye Merkezi’ne iletilir.

2-Talep, İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu’nda görüşülerek, yanıtı ilgili üniversiteye bildirilir.

3-Talebi olumlu yanıtlanan üniversiteler IAESTE Türkiye ile ilişkileri yürütmek adına bir temsilci (öğretim görevlisi / idari personel) atayarak iletişim bilgilerini atama yazısı ile birlikte IAESTE Türkiye Merkezi’ne iletir.

4-Temsilcisi atanan üniversite, kendi kurumu bünyesinde IAESTE ile ilgili konularda temsilciye yardımcı olmak üzere öğrenci komitesi / kulübü oluşturabilir.

Temsilcilerin IAESTE ile üye üniversite arasındaki iletişimde kilit konumda oldukları düşünülecek olursa, kendilerinden beklenen görevler aşağıdaki gibidir:

-Üye üniversite bünyesinde IAESTE programı hakkında bilgi edinmek isteyen öğrencilere ilk elden bilgi verilmesi,

-IAESTE Türkiye Merkezi ile gerekli konularda yazışmaların yürütülmesi,

-Her yıl düzenlenen Temsilciler Toplantısı’na katılım göstererek yıllık değerlendirme ve gelecek yıl planlaması hakkında bilgi paylaşımında bulunulması,

-Aday öğrencilerin belirlenmesi sürecinde, bağlı bulunduğu üniversitenin yabancı dil sınavının yapılmasını sağlaması ve not ortalamalarını oluşturarak, her yıl Kasım ayı içerisinde IAESTE Türkiye Merkezi’ne aday öğrenci listesini teslim etmesi,

-Genel Konferans’ta değişime götürülecek olan staj yerlerinin temininde bağlı bulunduğu üniversite içinden veya dışındaki kurumlardan staj yeri temin edilmesini sağlaması, bu konuda eğer mevcutsa öğrenci komitesinin faaliyetlerini takip etmesi ve öğrencilere danışmanlık yapması,

-Staja gidişi kesinleşen öğrencilerin başvuru belgelerini toplayarak, IAESTE Türkiye Merkezi’ne belirtilen süre içerisinde teslim etmesi ve öğrencinin kabul-red sürecinin takibini yapması,

-İlerleyen aşamalarda açılan duyuruların aday öğrencilere iletilmesi,

-Üye üniversite tarafından sağlanan staj yerine yurtdışından gelecek olan öğrencinin üniversite yurtlarında konaklaması konusunda yardımcı olunması veya varsa öğrenci komitesinin bu yöndeki faaliyetlerine danışmanlık etmesi.